رزومه

تحصیلات

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
1391 - 1396

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

تجربه کاری

فریلنسر
1394 — اکنون

فعالیت بصورت فریلنسر از سال 1394 تا به امروز به عنوان توسعه دهنده فول استک.

فرارایانش هما اسپرلوس
1396 - 1397

هرکسی بخش های تاریکی در رزومه خودش دارد ، این هم بخش تاریک زندگی کاری من هست

نگین گهر زمین
1398 - 1399

مدیر پروژه و توسعه دهنده پروژه باجه به منظور توسعه پلتفرم مدیریت منابع انسانی و بیمه

راهکار صنعت ( آواپرداز)
1401 - 1401

مدت کوتاهی در پروژه ترابار به عنوان مدیر پروژه و توسعه دهنده بکند در خدمت مجموعه بودم.  

مهارت های من

لاراول | Laravel 90%
لاراول | Laravel
Node.js | Nest.js 80%
Node.js | Nest.js
React.js | Next.js 80%
React.js | Next.js
Vue.js | Next.js 80%
Vue.js | Next.js